02
mar

Miniseminar – Økonomisk styring, Mosjøen

  • Gjennomgang av organisasjonsformene og de krav som stilles mht. regn-
    skapsføring.
  • For AS: Hva bør vurderes mht. revisor/fra valg revisor.
  • Tilbydere av regnskapstjenester lokalt – tips til hva man bør tenke på før
    valget tas.
  • Kostnad knyttet til regnskapsførsel i egen regi/autorisert regnskapsfører.
  • Viktigheten av et riktig regnskap

Dette er noen av temaene Bedriftsmarkedsavdelingen i Helgeland Sparebank presenterer i løpet av to kveldstimer, i samarbeid med Sentrum Næringshage.
Aktuell informasjon for både små og store bedrifter.
Påmeldingsfrist 25. februar via link i invitasjonen under. Seminaret er gratis.