05
nov

Lunsjmøte med Brønnøysundregistrene

AVLYST pga liten påmelding.
Interesserte bes møte i Sentrum næringshage, Mosjøen torsdag 6. november kl 13.00.

 

Hva er Brønnøysundregistrene, og hvilken rolle ønsker de fremover?
Kan nærheten til en stor nasjonal forvaltningsetat gjøre noe for distriktets evne til innovasjon og vekst?

Kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene, Geir Arne Glad vil fortelle om hvilke muligheter Helgeland har som vertskap for registrene

Påmelding til Anita 75065650 eller Margrethe 92031834 innen onsdag.
Alle interesserte ønskes velkommen!
Enkel servering.

Arrangør Sentrum næringshage