07
apr

LUNCHSEMINAR – KRAV TIL TAUSHETSPLIKT OM KUNDEOPPLYSNINGER

– Hvem har taushetsplikt
– Hvilke typer opplysninger er taushetsbelagt
– Unntak fra taushetsplikten
– Når foreligger det opplysningsplikt
– Plikten til å hindre at uvedkommende får opplysninger
– Taushetsplikt innad i finanskonsern

Les mer i invitasjonen under.