27
jan

Lokalt kurs “Økonomi i praksis”

Grane næringsutvikling as i samarbeid med Sentrum Næringshage as tilbyr nå et gratis økonomikurs for entrerprenører, gårdbrukere og andre næringsdrivende i Grane.
Kurset er praktisk rettet og deltakerne får mulighet til å jobbe med sin egen bedrift over to kvelder.
Vi ser bl.a. på prisfastsetting, kostnadsoversikt, investeringer, omsetningskrav og rutiner.

Målsetting er kompetanseheving og bedre lønnsomhet for våre bedrifter, samt positiv effekt ved  å skape en faglig og sosial møteplass.
Meld dere på innen 19. januar.