21
nov

Leverandørseminar Markedsplass Mosjøen

Hvilke behov har Helgelands ledende bedrifter i tiden som kommer, hvem skal dekke disse behovene, og hvilke krav stilles til dem? Ikke gå glipp av årets leverandørseminar i Mosjøen, hvor sentrale bedrifter i Mosjøen synliggjør sine behov for tjenester i tiden framover. Helgelands og Mosjøens fremtid formes nå, og du inviteres til å være en del av den når det arrang­eres lunch-til-lunch leverandørseminar 21. og 22. november.

Arrangør er Sentrum Næringshage

Invitasjon og info ligger som eget vedlegg