17
mar

Kurs Styrearbeid i praksis. Påmeldingsfrist 13. mars

Lovmessige og praktiske grep for å kunne gjøre en god styrejobb.
Hva er styrets rolle og hvilket ansvar har du som sitter i et styre.
Litt om hva som står i aksjeloven og litt om styreagenda gjennom året.

5 timers ettermiddagskurs for alle som sitter, eller vil sitte i et styre.
Påmeldingsfrist 13. mars

Arr: Grane næringsutvikling i samarbeid med Sentrum næringshage as