23
mai

Kurs i tilstandsvurdering av eldre/vernede bygg

Det læres om tilstandsanalyse – metoder og gjennomføring, problemstillinger rundt vern og bruk av kulturminner, kalkyler, evaluering av registreringer og diskusjoner.
I Hemnes (23.-24. mai) vil kurset dreie seg om gårdsbebyggelse, i Mosjøen (25.-26. mai) vil brygger og byhus være tema.
Det er mulig å være med på begge kurs, eller bare ett. Kursprogram ligger vedlagt.
Kurset er støttet av Kulturminnefondet, og arrangeres av Hemnes kommune og Vefsna regionalpark-prosjektet
Pris: GRATIS