12
apr

Kulturminnekveld Svenningdal

GRANE KOMMUNE SKAL LAGE KULTURMINNEPLAN.
VI TRENGER DIN HJELP FOR Å KARTLEGGE OG PRIORITERE NYE OG GAMLE KULTURMINNER I SVENNINGDALEN.

Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker.

Arr: Svenningdal bygdelag, Grane kommune og Helgeland museum avd. Grane