09
apr

Kulturminnekveld på Grane

GRANE KOMMUNE SKAL LAGE KULTURMINNEPLAN.
VI TRENGER DIN HJELP FOR Å KARTLEGGE OG PRIORITERE NYE OG GAMLE KULTURMINNER PÅ GRANE

Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker.

Arr: Grane ungdomslag, Grane kommune og Helgeland museum avd. Grane