05
apr

Kulturminnekveld Majavatn

GRANE KOMMUNE SKAL LAGE KULTURMINNEPLAN.
VI TRENGER DIN HJELP FOR Å KARTLEGGE OG PRIORITERE NYE OG GAMLE KULTURMINNER I MAJAVASSOMRÅDET

Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker.

Arr: Majavatn bygdelag, Grane kommune og Helgeland museum avd. Grane