04
apr

Kulturminnekveld i Fiplingdal

GRANE KOMMUNE SKAL LAGE KULTURMINNEPLAN.
VI TRENGER DIN HJELP FOR Å KARTLEGGE OG PRIORITERE NYE OG GAMLE KULTURMINNER I FIPLINGDALEN.

Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker.

Arr. Fiplingdal IL, Grane kommune og Helgeland museum avd. Grane