17
apr

Kulturminnekveld for Auster-Vefsna og Trofors

GRANE KOMMUNE SKAL LAGE KULTURMINNEPLAN.
VI TRENGER DIN HJELP FOR Å KARTLEGGE OG PRIORITERE NYE OG GAMLE KULTURMINNER
I AUSTER-VEFSNA OG PÅ TROFORS.

Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker.

Arr: Grane kommune og Helgeland museum avd. Grane