15
des

Julelunsj i næringshagen

Grane næringsutvikling as og Sentrum næringshage as inviterer samarbeidspartnere til julelunsj.

Servering av grøt og kaffe
Sosialt påfyll og faglige innlegg om forvaltning og drift av Vefsna, samt bolystprosjektet.

Se vedlagte invitasjon og meld dere på innen 12. desember (grunnet bestilling av mat)!