18
des

Julelunsj for næringslivet

Grane næringsutvikling as og Sentrum næringshage as inviterer samarbeidspartnere til en faglig og sosial sammenkomst før jul.
Se vedlagte invitasjon