29
apr

REISELIVSMØTE FØR SOMMER 2019

Velkommen til møte for å forberede reiselivsaktivitet sommeren 2019 . Har du en reiselivsbedrifter eller jobber i servicebransjen eller treffer publikum? Dere er velkomne på informasjonsmøtet om tilbud og muligheter for de som besøker Grane i sommer og om tema nasjonalparkkommune.  Målet med møtet er å utveksle relevant informasjon om hva som foregår hos oss og hva de ulike aktørene tilbyr. Vi vil gjerne at du kort presenterer ditt tilbud/nye planer for sommersesongen. Vi deler også informasjon om det å bli nasjonalparkkommune.

Vi inviterer ulike aktører som har informasjon å bidra med:
Forvalterne i Børgefjell/Byrkije og Lomsdal-Visten/Njaarke, Helgeland Reiseliv, Helgeland Friluftsråd,
Helgeland Museum avd. Grane, og Vefsna regionalpark

Fint å vite hvor mange som kommer på møtet, derfor gi beskjed innen 25.04.19 til daglig.leder@granenu.no eller sms til 41596490 om du kommer.