24
nov

Idèdugnad – Landbruket inn i næringsplanen

Mål for kvelden: ha en positiv idèdugnad der muligheter og utfordringer i landbruket i kommunen drøftes, med formål å få landbruk inn som en integrert del av næringsplan.

Målgruppe: Et representativt utvalg av virksomheter i kommunen innen jordbruk/skogbruk, organisasjonene i landbruket, politikere(NNF-komite) og administrasjon i kommune og næringsselskap er inviterte etter drøfting med landbrukslagene.

Til hjelp i arbeidet skal vi benytte en arbeidsmetode som heter «Ringvirkning», utviklet på oppdrag fra  KS (Kommunenes Sentralforbund).
Til å bistå oss i arbeidet får vi besøk fra Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelingen og representanter fra KS.

Les gjerne mer om metoden HER.

 

Påmelding: For å ha oversikt over hvor mange som kommer settes svarfrist til den 19.11.15. Svar sendes til Ellen: daglig.leder@granenu.no, eller melding på telefon: 41596490