11
mai

HACCP-kurs for matbedrifter

Formål: Få på plass HACCP i egen bedrift.
Målgruppe: Matprodusenter
Omfang: Todagers kurs
Faglig ansvarlig: Kathrine Rødsjø, Sikker MAT
Deltakeravgift kr 2000,- inkl kursmateriell, kaffe og lunsj begge dagene
HACCP er et nyttig verktøy for alle som lager og selger mat.
Gjennom utvikling og implementering av HACCP bidrar arbeidet til tryggere mat. I alle internasjonale standarder er
HACCP en viktig del av kvalitetssystemer. Det nye hygieneregelverket trådte i kraft 1. mars 2010 og kravet om
HACCP omfatter nå alle næringsmiddelbedrifter i Norge.

Påleldingsfrist 01.05.16
Se mer info under