20
okt

Gratis seminar “Bærekraft i skog og bygg”

Seminar med bakgrunn i Fylkesmannens «Bioenergiprosjekt 2015-2016» i samarbeid med Innovasjon Norge og prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland 2015-2018» i samarbeid med Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge.
Fokus på kompetanse og nettverksbygging, utfordringer, muligheter og erfaringer i alt fra skogdrift, via forskning på bioenergi, til prosjektering og ferdigstillelser av bygg.

Sesjon A: Verdiskapingsmuligheter av skogen
Sesjon B: Industri og bygg

Skognæringsforum Nordland arrangerer sitt årsmøte denne dagen!

Se invitasjon og påmeldingsinfo i vedlegget under

 

illustrasjon fra Grane treindustri as