Generalforsamling for GNU 2019

Eiere er innkalt til generalforsamling for 2019.

Møtet vil foregå i kommunestyresalen fra kl 14.00