26
mai

Generalforsamling for 2020

Eierne har fått brev med varsel om dato.

Frist for å komme med forslag til representanter til GNU`s styre er 12. mai. Representant og vararepresentant for småaksjonærene er i år på valg.