21
nov

Frokostmøte om E6 Svenningelv-Lien

Næringsaktører i Grane inviteres til frokostmøte  torsdag 21. november kl. 08.00-09.00 i Næringshagen

Agenda:

Det er viktig at næringslivet er offensive og konkrete i den videre prosessen med E6-parsellen Svenningelv-Lien, og tida løper fort.
Hvordan skal næringsaktørene og næringsselskapet være best mulig forberedt til høring av den kommende reguleringsplanen?

  • Framdrift og oppgavefordeling

 

Ordføreren vil også delta på møtet.

 

Send meg en e-post, sms eller ring og si om du/dere kommer på morgenmøtet. Ordner med kaffe og noe å bite i.
Velkommen!

 

Margrethe Jønsson
Fungerende daglig leder GNU

margrethe@granenu.no
mob 92031834