13
apr

Fløterberetninger på Gammelsagmaro

Skogbruk og tømmerfløtning har lang historie i Grane.Helgeland museum inviterer til fortellerkveld med tidligere tømmerfløtere fra Grane; Asbjørn Storfors, Karlot Elvetun og Ole Finseth.
Are Halse vil vise bilder av det som idag gjenstår av fløtningsanlegg i kommunen.
Inngang kr 30,-. Kaffesalg.

Arr: Helgeland museum i samarbeid med “Vefsna regionalpark”
Sted: Gammelsagmaro, Trofors

Tid: mandag 13. april 18:00