24
sep

Dialogmøte ved Fiplingdal skole om bredbånd

Tirsdag den 24.09.19 klokka 20.00 inviterer Grane Næringsutvikling as og Grane kommune til dialogmøte om bredbånd.

Mange møtte opp på det første orienteringsmøtet i Fiplingdal i mars, der Grane kommune informerte om et eventuelt fiberprosjekt i Fiplingdal og Siv Sørdal delte erfaringer fra fiberprosjekt i Susendal.

Det er en stor beslutning å ta stilling til om man skal gå inn for et fiberprosjekt, da det vi forutsetter stor innsats og oppslutning fra innbyggere og hyttefolk. Det er mange faktorer som det ikke er mulig å gi eksakte svar på pr. i dag.

Denne gangen har vi invitert Terje Daleng som deltok i prosjektet i Susendalen. Vi har blitt enige om å gjennomføre et dialogmøte med bygdefolket før man eventuelt inviterer hyttefolket. Alle som har anledning er likevel velkomne til å delta på møtet, enten de bor eller har hytte i Fiplingdal.

Arr: Grane Næringsutvikling as og Grane kommune