3.09.19 Invitasjon til dialogmøte med Statens vegvesen for næringsliv i Grane