03
sep

Dialogmøte med Statens vegvesen om Brattås- Lien

Grane Næringsutvikling inviterer i samarbeid med Statens vegvesen  til orienteringsmøte om E6 Brattås-Lien.

Hovedmålgruppe er næringsdrivende og berørte grunneiere,

Statens vegvesen presenterer  planene slik de foreligger pr. i dag med de oppdaterte planene for E6 Brattås-Lien, inklusive kryssløsning til Trofors/Hattfjelldal og om fremdrift i arbeidet m.m.

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Gi tilbakemelding innen 2.september på om du skal delta på møtet ved å svare på denne eposten eller sende melding til Ellen Schjølberg på 41596490.