06
okt

Bolyst 2016 oppstartmøte

Kommunen ønsker nå å iverksette det vedtatte Bolystprosjekt 2016-2017, og arbeidsgruppa innkalles for oppstartmøte.

Tid: Torsdag 6. oktober kl 19.00

Sted: Kantina på kommunehuset

Målet med møtet er å diskutere og avklare fokusområder for prosjektet, slik at det kan lages forslag til prosjektbeskrivelse med klar gjennomføringsevne.

Agenda:

– Legge møteplan for prosjektgruppa
– Bruk av økonomiske virkemidler i bolystarbeidet
– Danne grunnlag for prosjektbeskrivelse, herunder prioritere innsatsområder

 

Vedlagt ligger kommunestyrets vedtak, og derved også arbeidsgruppas mandat.
Bildet er fra vårdugnaden i sentrum 11. mai i år