26
sep

Åpent møte om nasjonalpark som merkevare

Grane næringsutvikling inviterer næringsdrivende i Vefsna-regionen til møte om kriterier, merke-varebygging, besøksstrategier og utviklingsmuligheter knyttet til nasjonalparkkommune.
Merkevaren Norges nasjonalparker skal bidra til å gjøre nasjonalparkene enda mer attraktive som reisemål og friluftsområder, og sørge for større lokal verdiskaping.
Hvordan kan vi jobbe med dette i regionen?

Det serveres pizza, så vi ønsker påmelding innen 21. september for å vite hvor mange som kommer.

Se invitasjonen i sin helhet under.