13
okt

Åpen dag ved Gåsvatnet

I Gåsvass-området i Lomsdal-Visten nasjonalpark har Statskog i 2016 bygd ny hytte, levert av Børgefjell-Laft. Nasjonalparkstyret har laget ny parkering og skiltet og klopplagt til Gåsvatnet, i samarbeid med Statskog. I sommer har Statskog med støtte fra styret bygd ny bru. I tillegg har nasjonalparkstyret og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt laget en forsterket kjøretrase mot merkegjerde i Gåsvassdalen.

Dette er et flott område som vi gjerne viser fram og vi vil fortelle om både natur og kulturhistorie rundt.

Det inviteres til åpen dag i området med servering av kaffe og litt attåt torsdag 13.oktober 2016, kl. 13 – 15 ved Gåsvasshytta. Ønsker noen følge til hytta, er det felles avgang fra p-plass ved Rv 76 kl. 12.

Velkommen til en trivelig dag ved Gåsvatnet!

Med vennlig hilsen

Wenche Hjelmseth
Statskog Helgeland

 

foto: Carl Norberg