02
mai

ÅPEN DAG FOR NÆRINGSLIVET

Onsdag 2. mai kommer Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge til Mosjøen.
De skal informere om sine ordninger og hvilke muligheter Helgelandsbedrifter har for å få støtte. Med på seminaret er også aktørene i det lokale innovasjonsmiljøet — Mosjøen og Omegn Næringsselskap, Sentrum Næringshage og Kunnskapsparken Helgeland.
Seminaret er gratis, og du som deltar får:
• Knytte kontakt med virkemiddelapparatet
• Veileding om hvilke bedrifter og prosjekter støtteordningene gjelder for
• Tips og råd for hvordan støtteordningene bør søkes til og brukes
• Høre lokale bedrifters erfaringer med støtteordninger og egne FOU-prosjekt

For nærmere info og påmelding https://www.kph.no/aktivitet/stotteordninger-mosjoen/