Etablerer-veiledning

Grane næringsutvikling tilbyr bistand til gründere og etablerere innen følgende områder:

  • Kvalitetssjekk av forretningsidè
  • Forretningsplanutvikling
  • Markedsanalyser/planer
  • Budsjettering
  • Oversikt over tilskudd- og låneordninger
  • Nettverksbygging
  • Generell informasjon tilknyttet næringsvirksomhet og drift
  • Etablereropplæring
  • Samtalepartner