Grane Maskinlag SA

Maskinlaget skal fremme en arbeidsmessig og økonomisk rasjonalisering av medlemmenes gårdsdrift, samt annen virksomhet, ved felles innkjøp og bruk av maskiner og redskaper, samarbeid om arbeidskraft og maskiner ved utførelse av bestemte arbeidsoppgaver.