Maler og dokumenter

  • Retningslinjer for kommunalt næringsfond og næringsfond-Vefsna
  • Vedtekter for kommunalt næringsfond
  • Vedtekter for forvaltning av næringsfond-Vefsna
  • Revidert statlig regelverk for næringsfond-Vefsna