Positive vedtak om etablering av Vefsna regionalpark

Grane og Hattfjelldal kommunestyrer har tidligere i høst gjort positive vedtak om etablering av en Vefsna regionalpark. Tirsdag vedtok formannskapet i Vefsn det samme, og dermed går det mot en spennende etableringsfase av en ny samarbeidsform i regionen.

Regionalparkarbeidet har pågått i prosjektform over fire år, og Grane næringsutvikling har hatt prosjektledelsen. HER kan du lese om forprosjektet og HER om hovedprosjektet.

Så fort kommunestyret i Vefsn har gitt sin tilslutning i saken vil arbeidet med å etablere parken starte. Dette innbefatter valg av organisasjonsform, ressursbruk, arbeidsfordeling og tiltaksplaner , samt inngåelse av partnerskapsavtaler med lokale aktører.

Regionalparken er en arena for forpliktende samarbeid om felles utvikling av natur- og kulturressursene i Vefsna-regionen. En av hovedsakene kommer til å være mulighetene gjenåpningen av Vefsna-vassdraget medfører, både i kommersiell sammenheng men også for bolyst og stedsutvikling.

I disse dager pågår andre positive aktiviteter som også bidrar til felles løft for Vefsna-regionen. Blant annet ble det denne uka arrangert et møte om mulig felles næringsforening for de tre kommunene. Og bedriftsnettverket for reiselivsbedrifter i området er i ferd med å starte hovedprosjekt der produktutvikling og pakking og salg av opplevelser har hovedfokus.

Sammen blir vi sterke, og vi har stor tro på at park vil bidra til å ta et viktig og positivt grep om regionens utviklingspotensiale!


Les også

Vi søker daglig leder

Grane næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Selskapet er eid av lokalt næringsliv […]