Politisk ja til videre regionalparksatsing

Alle tre kommuner; Hattfjelldal, Vefsn og Grane har nå sagt ja til videre arbeid med etablering av «Vefsna regionalpark»

I de politiske vedtak foreslås det at det etableres en gruppe på seks personer, med en representant fra administrasjonen og en fra næringsselskapet i de tre kommunene.

Gruppas mandat er å foreslå:
• Modell for samarbeidet
• Organisasjonsform
• Arbeidsoppgaver
• Finansiering

Ansvar for etablering av gruppa legges til hovedprosjektet, ved Grane Næringsutvikling AS.
Frist for gruppas arbeid settes til 1.8.2016.

Hovedprosjektet vil nå fullføres som planlagt, gjeldende alle tiltak skissert i prosjektbeskrivelsen. Men med særlig fokus på å fremme et godt forslag til etableringsmodell for parken.
Som prosjektleder er vi i GNU svært fornøyd med de positive vedtakene om videre satsing på prosjektet, og vil sammen med våre samarbeidspartnere utarbeide et best mulig forslag til struktur og innhold i «Vefsna regionalpark».

Prosjektbeskrivelsen til hovedprosjekt Vefsna regionalpark finner du HER

Les mer om norske parker HER


Les også

Vi søker daglig leder

Grane næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Selskapet er eid av lokalt næringsliv […]