Løypemeldingen Nord-Norge

 

Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er å innhente innsikt rundt næringslivets bærekraftsarbeid og bidra til økt kunnskap, gode diskusjoner og nye refleksjoner rundt omstilling til et mer bærekraftig næringsliv. Rapporten har et godt grunnlag for regionale sammenligninger, og er basert på respons fra totalt 770 respondenter fordelt på 17 næringsforeninger i ulike regioner på tvers av Norge.

 

Hovedmoment fra rapporten: 

Hovedmotivasjonene som trekkes frem for bærekraftsarbeidet er både vissheten om
at virksomheten bidrar til å gjøre samfunnet mer bærekraftig og det å imøtekomme
nye krav fra kunder og andre interessenter. Kunder er også den interessenten som
flest virksomheter peker på når det gjelder hvem som har størst påvirkningskraft i
verdikjeden.
Den største utfordringen som trekkes frem er manglende kapasitet/ressurser. Dette
er interessant å se i sammenheng med antall årsverk dedikert til bærekraftsarbeid.
Ettersom manglende kompetanse/kunnskap også anses som en stor utfordring, er
det mye som tyder på at ressurser med riktig kompetanse er en utfordring
virksomheter i Nord-Norge står overfor.

 

Ikke glem å kom på næringslivstreffet på Trixie 15. desember kl. 11-13 for å høre mer om bærekraft for bedrifter i Grane! 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]