Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog lagt til kommunen. Det var åtte søkere som kom inn til Miljødirektoratet før fristen, og fredag 4. november presenterte vi vår søknad for direktoratet. 

Ikke bare er kommunen en skogkommune på alle områder – med det nye næringsområdet på Laksvollen har vi også en flott mulighet til å samlokalisere et senter sammen med turistinformasjon og næring for øvrig. Fra et tenkt besøkssenter kan man dessuten gå rett ut i skogen og komme tett på de verna områdene i Stavassdalen naturreservat, og den tenkte utvidelsen av Lomsdal-Visten “Dempa”. 

Svenningelva renner rett forbi, og er en viktig gyteplass for laksen i vassdraget – dermed har vi også en unik mulighet til å vise sammenhengen mellom flere store økosystemer – fjell, skog og vann. 

Tvi tvi!  


Les også

Vi søker daglig leder, 2.gangs utlysning

Grane næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Selskapet er eid av lokalt næringsliv […]