Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune skal utvikle næringsområdet, arealene rundt næringsarealet samt etablere flere gode «stopp-effekter». Kommunen mottar et ferdig oppfylt næringsområde 31.10.2024 og ny E6 åpnes 01.11.2025. Når ny E6 åpnes skal næringsområdet være klart!

Det er allerede avklart at Trixi utvider sitt konsept til også å inkludere overnatting, og at det vil bli etablert ladestasjoner på næringsområdet. Området vil også bli brukt til å promotere Grane som nasjonalparkkommune og lede brukere videre opp og inn i Troforssamfunnet (f.eks. Trofors handelspark og River North). Grane kommune vurderer også å etablere kontorer for fjernarbeidsplasser.

Grane kommune har evne og vilje til å bruke mulighetsrommet E6 utbyggingen gir oss. Potensialet er stort og vi skal utvikle området til å bli et fantastisk stoppested. Vi åpner nå opp for at alle som ønsker å etablere seg i området kan melde sin interesse innen 01. juni 2022. Etter den datoen syr vi sammen konseptene og utvikler arealet.

Har DU en forretningside du ønsker å realisere? Ta kontakt med Børge Steinmo Johnsen (kommunalsjef teknisk og næring) på borge.steinmo.johnsen@grane.kommune.no eller 918 31 718


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]