1000 jobber

Etter flere år med restriksjoner er det ikke lett for mange arbeidsgivere å ta seg råd til å ansette noen for sommeren.

Samtidig vet vi at nettopp det å lyse ut jobber i løpet av sommeren betyr mye for fremtidig rekruttering.

 

Det bidrar til å synliggjøre mulighetene i regionen, er med å gi mange som ellers ville stått utenfor arbeidslivet en vei inn og ikke minst blir mange sommerjobber en fremtidig fast ansatt.

 

Men aller først må jobbene lyses ut og besettes.

Derfor har LO, NHO, Sparebank1 Nord-Norge gått sammen om 1000jobber.

 

Vi spleiser på sommerjobben og tilrettelegger for en nasjonal kampanje for å synliggjøre mulighetene i nord.

Påmeldingsfrist 31.mars

 

Ordningen gjelder bedrifter, offentlig sektor, lag og foreninger m.fl.

Kort og godt en åpen invitasjon til alle arbeidsgivere i Nord-Norge.

 

Vi bidrar med 7000kr pr sommerjobb (inntil 3 jobber pr arbeidsgiver).

 

En jobb kan være sommervikar, en sesongarbeider, en sommerjobb for en ungdom, praksisplass, ferievikar osv.

 

Den må lyses ut på nav.no og tilsvare minimum 3uker full jobb mellom 1.juni -30september.

Mer info om kriterier her

 

Det er ingen begrensning på hvor mange jobber/utlysninger man kan velge å koble på kampanjen.

 

Muligheten gjelder også søknader med løpende frist som allerede er lyst ut.

 

Akkurat nå treger vi mange flere arbeidsgivere med på lag.

Slik at vi kan hjelpe de som er på vippen til å lyse ut stillinger og virkelig sikre at vi kan få vist frem det kommunen deres har å by på.


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]