Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tok turen til anleggsområdet sør for Trofors for å markere at siste rest av E6-utbyggingen gjennom Helgeland nå endelig er finansiert og i rute. Det gjelder to parseller helt sør i fylket, mer eksakt Flyum – Lille Majavatn (5,6 km), og Majahaugen – trøndelagsgrensen (4.1 km).

– Strekningene har i dag varierende og til dels dårlig standard, som skaper problemer for effektiv transport. Det er stedvis dårlig bæreevne og flere partier med telehiv, spor og ujevnheter. Det fører til kraftig redusert kjørehastighet, dårlig trafikksikkerhet og utfordrende forutsigbarhet i planlegging av vareleveranse, sier statsråden.

– En gledens dag

Prosjektet har en kostnadsramme på 520 millioner kroner. Anbudet går ut i vår, og i løpet av året skal kontrakter skrives slik at arbeidet kan komme i gang våren 2023. Det skal bygges helt ny vei på siden av dagens E6.

Hvis alt går etter planen vil trafikken kunne åpnes på strekningene høsten 2024, og da legges det til grunn at det skal være sammenhengende 90-sone fra Reinfjellnasen i nord, til trøndelagsgrensen i sør.


Les også

Månedens bedrift

Laksfors turistcafe i Grane kommune har vært vertskap siden 1992, og går i sin trettiførste sesong! Denne suksess-bedriften ligger på […]

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]