E6 Svenningelv-Lien er i gang!

Før helga ankom RISA med de første av sine maskiner, og en lang og spennende anleggsperiode er i gang. Det er Leonhard Nilsen AS som har fått anbudet, og ved hjelp av små og store underentreprenører skal det bygges 3 bruer (inkl. ei jernbanebru), 2 tunneller (den ene som en viltovergang) og flere kilometer veg. Vi gleder oss over at arbeidet er i gang. Brakkerigg for kontorer blir satt opp på Vollen, og boligriggen blir i Svenningdal. Inntil videre har LNS leid 4 kontorer i NSB sitt bygg. På det meste vil 100-110 mann være i arbeid. Vi skal følge prosjektet etter hvert som det skrider frem og kommer til å oppdatere nettsiden underveis ved små og store milepeler. 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]