E6 Svenningelv-Lien er i gang!

Før helga ankom RISA med de første av sine maskiner, og en lang og spennende anleggsperiode er i gang. Det er Leonhard Nilsen AS som har fått anbudet, og ved hjelp av små og store underentreprenører skal det bygges 3 bruer (inkl. ei jernbanebru), 2 tunneller (den ene som en viltovergang) og flere kilometer veg. Vi gleder oss over at arbeidet er i gang. Brakkerigg for kontorer blir satt opp på Vollen, og boligriggen blir i Svenningdal. Inntil videre har LNS leid 4 kontorer i NSB sitt bygg. På det meste vil 100-110 mann være i arbeid. Vi skal følge prosjektet etter hvert som det skrider frem og kommer til å oppdatere nettsiden underveis ved små og store milepeler. 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]