Prosjekt reisemålsutvikling Vefsnaregionen

Helgelandstrappa, Mosjøen Zipline, Via Ferrata Arctic, Fjellfolkets hus, Vefsna Elvefestival, Julebyen Mosjøen, åpent laksefiske i Vefsna – ikke noe av dette hadde vi å tilby våre besøkende for 10 år siden. Gjennom etablering av Vefsna regionalpark i 2012 har samarbeid og strukturert utvikling gitt resultater. Både lokalbefolkningen og tilreisende har fått øynene opp for Vefsnaregionen på Helgeland. Og det stopper ikke her!

 

Målsetning er å utarbeide en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial innenfor bærekraftige rammer for de tre kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal som til sammen utgjør Vefsnaregionen.

Ambisjoner og visjoner
Vi ønsker at ambisjonsnivå, mål og strategier skal defineres bredt og i fellesskap med de tre kommunene, aktører innen opplevelses- og reiselivsnæringen, grunneiere, lokalbefolkningen i tillegg til andre interessenter. Vi ønsker å utvikle tilbud som er i samsvar med hva de besøkende etterspør innenfor bærekraftige rammer. Vi ønsker å oppnå sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både innad i regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og mer synlige som reisemål både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til å gjøre Vefsnaregionen til et attraktivt og foretrukkent valg blant norske reisemål. Den foreløpige visjonen er formulert slik: ”Vefsnaregionen er førstevalget for gjester som ønsker god tilgjengelighet til Helgelands rikholdige og helårige opplevelsesmeny. Samtidig skal man ha ro til å ta del av vår lokale kultur, komme tett på vårt varme vertskap og ta i bruk våre endeløse naturressurser.”

Vi er inne i Fase 2 hvor strategien skal ta form, konkretiseres og besluttes med vekt på faglige vurderinger,
lokale prosesser og forankring av eierskap. Dette i løpet av 2021 og fram til sommeren 2022. Vefsna regionalpark er prosjekteier. Prosessen ledes av Mimir, og lokal prosjektledelse ved Margrethe Jønsson v/Grane Næringsutvikling. 

Faktaark om reisemålsprosessen finner dere under artikkelen.

Dere kan lese mer her: Reisemålsutvikling – Vefsna Region
Gå også gjerne inn på prosjektets Facebookgruppe og følg prosessen: Reisemålsutvikling Vefsnaregionen | Facebook

Illustrasjonsbildet viser styringsgruppa på et av sine møter via Teams.

Ta gjerne kontakt med Margrethe for mer informasjon, på margrethe@granenu.no eller mob 92031834


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]