Anbudsutlysing

I regi av prosjektet “Tilrettelegging i Simskardet” skal det gjøres flere tiltak for å forskjønne og utbedre denne innfallsporten til Børgefjell nasjonalpark. Prosjekteier er Grane kommune, i samarbeid med nasjonalparkstyret for Børgefjell/Byrkije, Grane Næringsutvikling AS, Statskog og Miljødirektoratet.

I den forbindelse lyses det ut anbud i henhold til vedlagte dokumenter.

Anbudsforespørsel er sendt til fire tilbydere, og legges i tillegg ut her. Interesserte tilbydere oppfordres med dette til å komme med anbud i henhold til de vedlagte dokumentene.

Svar på spørsmål fra tilbydere pr 03.05.2021:

Pkt 3:
Det kan brukes knust grus i  (brun/grå/svart ikke kalkstein).

Felles for pkt 5 og 6:
Deres anbefaling høres bra ut.

«Her vil vi sterkt anbefale jf vegbyggingsnormalene å legge ut et toppdekke i fraksjon 0-22/0-32 med et underbyggende forsterkningslag av masser med en maks kornstørrelse på ca 60 mm.»

 Det viktigste er at toppdekket blir godt komprimert og kjørbart på med rullestol, sykler, barnevogn m.m.

Pkt 10:
Utedoen skal ikke ha noe avrenningsgrøft, det er tenkt en at det skal graves en grop. Utedoen kan stå på søyler, og at den blir bygd med tregolv. Gropa må være slik at en kan ha luke bak for tømming . Vi har tillatelse fra Grane kommune til å bygge på denne måten.


Les også

Månedens bedrift

Laksfors turistcafe i Grane kommune har vært vertskap siden 1992, og går i sin trettiførste sesong! Denne suksess-bedriften ligger på […]

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]