Anbudsutlysing

I regi av prosjektet “Tilrettelegging i Simskardet” skal det gjøres flere tiltak for å forskjønne og utbedre denne innfallsporten til Børgefjell nasjonalpark. Prosjekteier er Grane kommune, i samarbeid med nasjonalparkstyret for Børgefjell/Byrkije, Grane Næringsutvikling AS, Statskog og Miljødirektoratet.

I den forbindelse lyses det ut anbud i henhold til vedlagte dokumenter.

Anbudsforespørsel er sendt til fire tilbydere, og legges i tillegg ut her. Interesserte tilbydere oppfordres med dette til å komme med anbud i henhold til de vedlagte dokumentene.

Svar på spørsmål fra tilbydere pr 03.05.2021:

Pkt 3:
Det kan brukes knust grus i  (brun/grå/svart ikke kalkstein).

Felles for pkt 5 og 6:
Deres anbefaling høres bra ut.

«Her vil vi sterkt anbefale jf vegbyggingsnormalene å legge ut et toppdekke i fraksjon 0-22/0-32 med et underbyggende forsterkningslag av masser med en maks kornstørrelse på ca 60 mm.»

 Det viktigste er at toppdekket blir godt komprimert og kjørbart på med rullestol, sykler, barnevogn m.m.

Pkt 10:
Utedoen skal ikke ha noe avrenningsgrøft, det er tenkt en at det skal graves en grop. Utedoen kan stå på søyler, og at den blir bygd med tregolv. Gropa må være slik at en kan ha luke bak for tømming . Vi har tillatelse fra Grane kommune til å bygge på denne måten.


Les også

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]

Vi søker daglig leder, 2.gangs utlysning

Grane næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Selskapet er eid av lokalt næringsliv […]