Gasellebedrift 2020

Dagens Næringsliv har kåret Trofors bil- og landbruksverksted AS som Gasellebedrift i 2020, som Granes eneste. Kriterier for kåringen er 

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått fallende omsetning
  • Vært aksjeselskap  

Innehaver og daglig leder Per-Magne Fellingfors er svært fornøyd med utmerkelsen, som er et klart bevis på god tilpasningsevne og god drift. Den vesentligste omsetningsøkningen kommer fra oppdrag for E6-entreprenørene Bertelsen&Garpestad og Hæhre Entreprenør. Både i form av service og vedlikehold på funksjonærbiler og service på anleggsmaskiner. Per Magne forutså mulighetene med E6-anleggene og investerte bl.a. i dekkmaskin som håndterer anleggsdekk. Noe som skulle vise seg å få stor betydning for oppdragsmengden. Trofors bil- og landbruksverksted hadde to ansatte i 2019, men i dag er Per Magne alene i verkstedet. Han avventer spent avgjørelsen om hvem som får anbudet på bygging av ny E6 forbi Trofors, og håper entreprenøren vil inngå samarbeid og avtaler med både egen og andre lokale bedrifter de kommende årene.

For å møte de kommende arbeidsmengdene tror han det er nødvendig å igjen ansette en mekaniker, men det er utfordrende å finne kvalifisert arbeidskraft. Her er det en gylden mulighet for den som ønsker varierte arbeidsdager i en utviklingsrettet bedrift.

Grane Næringsutvikling vil gratulere Trofors bil- og landbruksverksted AS som Gasellebedrift, og ønsker Per Magne Fellingfors lykke til videre med utvikling og drift av virksomheten!


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]