Handelsvekst i Grane i sommer

Etter en spesiell vår med restriksjoner i forhold til koronapandemien har handelen i Grane tatt seg kraftig opp. GNU har vært i kontakt med butikkene i Grane, som melder om til dels betydelig handelsvekst i vår/sommer sammenlignet med 2019.

Ann Hege Bekkevold ved Coop Prix Grane forteller om en volumvekst på varesalget på ca 30%. På grunn av overgangen fra Coop Marked til Coop Prix har prisen på varene gått ned og samlet omsetningsvekst er derfor ca 20%. Ved Coop opplever de stor tilstrømming av norske turister, som benytter de lokale handlestilbudene. Det er gledelig å registrere at turistene også finner frem til de lokale tilbudene som ikke ligger like ved E6. Det lover godt for den kommende E6-omleggingen forbi Trofors.

Annbjørn Brennhaug ved Jern&Bygg oppsummerer slik:
“Mai var meget bra med en god økning i forhold til 2019, mens juni nok var litt ned i forhold til i fjor. Vi må jo også hensynta at våre leveringer til Hæhre og anlegget deres var i fjor slik at forventet økning ville nok vært urealistisk. Er på det jevne, men i mai var det helt klart privatmarkedet som stod for økningen. 

Ved Fiplingdal Landhandel kan Unni Olsen melde om en omsetningsøkning på hele 26% for juni i år sammenlignet med juni i fjor. Hun mener det gode været i juni samt at mange i år ferierer på sine hytter er hovedårsaken. En stor andel av kundene er hytteeiere og fastboende, men det er også turister på gjennomfart langs Villmarksveien.

 

 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]