Handelsvekst i Grane i sommer

Etter en spesiell vår med restriksjoner i forhold til koronapandemien har handelen i Grane tatt seg kraftig opp. GNU har vært i kontakt med butikkene i Grane, som melder om til dels betydelig handelsvekst i vår/sommer sammenlignet med 2019.

Ann Hege Bekkevold ved Coop Prix Grane forteller om en volumvekst på varesalget på ca 30%. På grunn av overgangen fra Coop Marked til Coop Prix har prisen på varene gått ned og samlet omsetningsvekst er derfor ca 20%. Ved Coop opplever de stor tilstrømming av norske turister, som benytter de lokale handlestilbudene. Det er gledelig å registrere at turistene også finner frem til de lokale tilbudene som ikke ligger like ved E6. Det lover godt for den kommende E6-omleggingen forbi Trofors.

Annbjørn Brennhaug ved Jern&Bygg oppsummerer slik:
«Mai var meget bra med en god økning i forhold til 2019, mens juni nok var litt ned i forhold til i fjor. Vi må jo også hensynta at våre leveringer til Hæhre og anlegget deres var i fjor slik at forventet økning ville nok vært urealistisk. Er på det jevne, men i mai var det helt klart privatmarkedet som stod for økningen. 

Ved Fiplingdal Landhandel kan Unni Olsen melde om en omsetningsøkning på hele 26% for juni i år sammenlignet med juni i fjor. Hun mener det gode været i juni samt at mange i år ferierer på sine hytter er hovedårsaken. En stor andel av kundene er hytteeiere og fastboende, men det er også turister på gjennomfart langs Villmarksveien.

 

 


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]