Reisemålsutvikling i Vefsnaregionen

Kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal gjennomførte en forstudie/fase 1 basert på Innovasjon Norges “Håndbok for Reisemålsutvikling” i perioden
oktober 2010 – april 2011.

Man valgte den gang å ikke gå videre med en formell fase 2, men en rekke av anbefalingene i rapporten fra forstudien er fulgt opp på ulike måter av ulike aktører, herunder;
• Etablering av Vefsna regionalpark som en felles plattform for utvikling
• Bedriftsnettverket Opplev Helgeland med felles satsing på opplevelsesutvikling
• Sentrumsutvikling i Mosjøen samler gammel og ny bydel
• Nytt museumsanlegg skal bygges i Sjøgata i Mosjøen
• Etablering av nye attraksjoner og aktiviteter i/rundt Øyfjellet
• Friskmelding av Vefsna vassdraget for laksefiske
• Etableringen av Fjellfolkets hus
• Utvidet overnattingskapasitet og nye, moderne
konferansefasiliteter ved Fru Haugans Hotel

Reiselivets vesen krever at det offentlige og det private evner å ”løfte i flokk”. Derfor har Vefsna regionalpark tatt initiativ til en ”restart” av reisemålsprosessen og har samlet innsats for å oppdatere
forstudien fra 2011 til en 2019-versjon. Vefsna regionalpark har videre en ambisjon om raskt å gå videre til en fase 2, dvs. å utvikle en helhetlig strategi for reiselivet (Masterplan) før fase 3 – ”Fra ord til handling”
kan iverksettes.

Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av 7 representanter fra næringslivet, 7 fra politisk og administrativ ledelse i kommunene og
næringsselskapene i tillegg til prosjekteier Vefsna regionalpark. Prosessledelse har hele tiden vært utført av Mimir as.

Et utkast til “Reisemålsprosess for Vefsnaregionen på Helgeland” er nå klart og man ønsker kommentarer og innspill til utkastet før det vedtas og danner grunnlaget for videre beslutninger og aktiviteter. Se hele dokumente under.

Grane Næringsutvikling as håper så mange som mulig med interesse for utvikling av regionen leser dette utkastet. Har du kommentarer/innspill som du ønsker vurdert må de sendes til janne.sjelmo.nordås@vefsnaregionalpark.no innen torsdag 6. februar.

 

 


Les også

Månedens bedrift

Laksfors turistcafe i Grane kommune har vært vertskap siden 1992, og går i sin trettiførste sesong! Denne suksess-bedriften ligger på […]

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]