Gratulerer – Coop Prix Grane

Klokken 10 den 28. november kunne endelig daglig leder Ann Hege Bekkevold klippe snora og ønske velkommen til åpning av Coop Prix Grane. Dette var i følge Anne Hege en høytidsdag for Coop Grane, som feirer 105 år som selvstendig handelsbedrift i år.

Det ble etterhvert stor tilstrømming av spente kunder som ønsket å ta den ferdige “ny-butikken” i øyesyn. Coop spanderte kaffe og kaker på alle.

Omlegging fra Coop Marked til Coop Prix har foregått over en lengre periode i høst, og kundene møter nå en flott og moderne butikk med ny belysning, innredning og selvbetjeningskasser i tillegg til tradisjonell kasse.

Ann Hege forteller at omleggingen har kostet 4,3 millioner og det er i hht. budsjett. Bedriften har gjennom mange års solid drift opparbeidet seg god egenkapital, og kunne derfor gjennomføre den omfattende jobben uten låneopptak. Det er imponerende og noe enhver bedrift kan være misunnelig over. Og dette kommer i neste omgang kundene til gode.

Gjennom det nye konseptet Coop Prix Grane satses det på lavere pris og bredere sortiment. Ferskvaredisken er til kundenes store glede både beholdt og utvidet. Også utstyrsavdelingen består, og dekker mange av behovene kundene har for varer relatert til hus og heim.

Coop Prix Grane er en viktig bedrift i Grane, med sine 10 årsverk og 16-17 ansatte. Grane næringsutvikling ønsker lykke til med “ny-butikken”!

Samtidig vil vi oppfordre Graneværingene til å bruke lokale service og handelsbedrifter i enda større grad enn i dag. Lokale tilbud avhenger av bruken, og betyr mye for sysselsettingen og bolyst i vår kommune.


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]