“Opplevelser for livet”

I anledning Gründeruka Helgeland ble det tirsdag 22. oktober arrangert seminar i fjøset på bygdetunet. Målgruppe var både de som ønsker å være med på å videreutvikle reiselivsbransjen i Vefsnaregionen, og de som bare er nysgjerrig på hva som skjer

Gründeruka Helgeland ønsker å sette fokus på mulighetene ved Vefsnaregionen, og både lokale gründere og foredragsholdere utenfra var invitert.

Gründer Petter Thorsen, Levanger (Wild Norway as og Adventure Travel Norway as) eier og driver flere reiselivsbedrifter og har god erfaring fra opplevelsesproduksjon og internasjonale markeder.

Han øste fra sine erfaringer og pekte på flere elementer som regionen vår bør trekke frem i markedsføringen, og da særlig vassdragene våre. Vi må bli flinkere til å skape forventninger og nyskjerrighet nok til at turister/gjester velger å komme til området. Da er kvalitet på tilbudene, vertskapsrollen og markedsføringen avgjørende.

Petter Thorsen; polfarer, gründer, guide og forretningsutvikler

I tillegg ble lokale reiselivs- og opplevelsesaktører utfordret til å komme med sine synspunkter på potensialet og utfordringer i regionen. Disse var Helgeland Event, Naturlige Helgeland, River North og Laksfors villa og Laksforsen as.

Anita Sommerset fra Naturlige Helgeland

Utviklingen innen opplevelsesbasert reiseliv i Vefsnaregionen vært stor de senere år. For få år siden fantes det ikke en eneste bookbar opplevelse, mens det i dag er etablert flere tilbydere og enda noen er i oppstartfasen.

Aktørene kunne fortelle om mange utfordringer:
– manglende tilrettelegging og skilting langs f.eks Vefsna
– hvordan få bedre stoppeffekt for turister på gjennomreise
– kort og hektisk turistsesong (sommer), som gjør det vanskelig å ansette
folk
– behov for en “toppstyrt” funksjon som ivaretar stedsutvikling, fellesgoder,
valg av markedsføringsstrategier, mm. Dette er oppgaver som den enkelte
aktør ikke makter å ta ansvar for innen regionen.

Men også potensial:
– god samarbeidskultur, der aktører løfter og utfyller hverandre
– bedriftsnettverket “Opplev Helgeland”
– satsing på vinterturisme gjennom bl.a. Helgeland reiseliv
– øknede behov for serverings- og overnattingstilbud i takt med
aktivitetstilbudene
– Økende salg motiverer aktørene til ambisiøse visjoner for framtida

Inger Laksfors og Lotte Nygård-Forsmo presenterte Laksforsen sammen

Rundt 35 tilhørere lot seg forhåpentligvis inspirere til utvikling av eksisterende bedrifter og kanskje ble det også sådd noen nye gründerfrø…?

Vefsnaregionen skal nå igang med prosess innen reismålsutvikling, og temaet for seminaret kommer derfor på dagsorden igjen om ikke lenge. Dette blir spennende!Les også

Månedens bedrift

Laksfors turistcafe i Grane kommune har vært vertskap siden 1992, og går i sin trettiførste sesong! Denne suksess-bedriften ligger på […]

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]