Åpning av E6 Kappskardmo-Svenningelv

Ni måneder tidligere enn forventet kunne i dag den nye parsellen tas i bruk. Åpningen ble høytidelig foretatt i krysset ved Strendene med musikalske innslag og taler. Kapping av snor ble utført av statssekretær Allan Ellingsen, med bistand av ordfører Bjørn Lamo og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen. Mange var møtt opp for å få med seg begivenheten og prøvekjøre nyveien.

Entreprenør Bertelsen & Garpestad AS har stått for byggingen av 12,1 km ny europaveg i Grane, og oppdragsgiver Statens vegvesen uttrykte stor tilfredshet med samarbeidet og utførelsen.

For første gang går trafikken i 90 km hastighet i Grane, og kurvaturen på strekningen gjør den lettkjørt og sikker.

Omleggingen kan føre med seg utfordringer for de av våre bedrifter som henvender seg til forbipasserende trafikanter, som campingplassene. God skilting skal forhåpentligvis bidra til at kundene likevel finner frem, selv om E6 ikke lengre passerer like ved. Nye arealer har blitt lettere tilgjengelige for f.eks næringsutnyttelse, og det er godt potensial for utvikling.


Les også

Handelsvekst i Grane i sommer

Etter en spesiell vår med restriksjoner i forhold til koronapandemien har handelen i Grane tatt seg kraftig opp. GNU har […]

Opphevet. GNU har hjemmekontor

Med tilpasning for å unngå koronasmitte har GNU nå gjenopptatt tilstedeværelsen på kontoret. På grunn av forholdsregler under korona-pandemien vil […]