Positiv sommer for reiselivet i Grane

Grane næringsutvikling ba aktuelle bedrifter i Grane komme med en liten rapport over sommersesongen 2019 for å få kvalitetssikret informasjon. Tilbakemeldingene gir en pekepinn på betydningen et friskmeldt Vefsna-vassdrag og lokale aktivitets- og servicetilbud har for Grane kommune, både med tanke på sysselsetting, attraktivitet og potensial for videre utvikling.

Noen av bedriftene har lang fartstid og kan beskrive en utvikling over tid, mens andre er etablert i løpet av de siste par-tre år, derav flere som følge av at laksefisket også oppstrøms Laksfors endelig er åpnet. Disse har ikke den samme mulighet til å beskrive en utvikling, men har nyerfart kunnskap om turistene og hvorfor de velger å komme til Grane.

Bedrifter knyttet opp mot overnatting og fiskerelaterte aktiviteter melder om fulle hus og stor interesse. De som kommer primært for å fiske virker ikke så interesserte i andre aktivitet, men handler i stor grad på Trofors, og benytter lokale serveringstilbud. Blant de andre turistene (camping og bobiler) virker mange å ha valgt denne regionen som destinasjon. Det spørres ofte etter merkede turstier til fjells, samt fiskemuligheter. Mange ligger flere døgn, og ”utforsker” hva som er severdig innen dagstur-avstand.

For aktivitetstilbyderne har sommeren bydd på litt færre turister enn i fjor, men flere bedriftskunder. Det pekes på behov for å få turister som oppholder seg i Mosjøen hit til Trofors. Via Ferrata, Helgelandstrappa og Zipline trekker mange turister til Mosjøen som også kunne benyttet tilbud i Grane.

Vårt mest besøkte turistmål Laksfors opplever en stor og økende pågang også denne sommersesongen. Det er ønske fra både lokale aktører og turister om et informasjonspunkt på Laksforsen, både om fiske- og overnattingsmuligheter samt andre aktiviteter vi har i denne regionen. Et innbydende område med informasjon, søppelhåndtering og toaletter – gjerne tilrettelagt med benker og bord! Turister tar seg i dag til rette både med avhending av søppel og bruk av grøftene som toalett!

Coop Grane melder om en omsetningsøkning denne sommeren på ca. 6%. Turisttrafikken har derfor stor betydning for total omsetning på butikken og bidrar til å sikre en god drift.  Så lenge det er god vekst i sommermånedene, vil nok det være et tegn på større turisme lokalt.

Summa summarum er turist- og servicenæringen i Grane inne i en positiv utvikling, med omsetningsøkning og flere nyetableringer. Effekten laksefisket har hatt allerede første sesong sier noe om hvilket potensial reiselivet har i vår kommune. Etterspørselen etter overnattingstilbud i sommer har vært større enn tilgangen, selv med nyetableringene. Flere aktivitetstilbud vil også kunne bidra til å trekke turister til Grane, og holde dem her i flere dager. God kvalitet i alt vi leverer er viktig for å opprettholde den gode utviklingen. Vefsna regionalpark, med sine tre kommuner restarter nå i høst prosessen med reisemålsutvikling, i samarbeid med Innovasjon Norge. Erfaringene fra våre aktører vil bli viktige i det videre arbeidet også her.

Vi tar med noen oppfordringer fra to av våre reiselivsaktører på tampen:

«Det er mye positivitet i distriktet vårt for tiden. Dette er bra, og vi håper at når det satses på turisme at vi ikke glemmer lokalbefolkningen og tar var på dem også i videre planlegging. Skal det være hyggelig å komme til Grane, må også graneværingene generelt ta godt imot turistene!»

«Nå må bare alle være oppmerksom på at vi kan håndtere alle, slik at det ikke blir misnøye pga. manglende tilrettelegging, det er ikke alle som er fortrolig med en ”app”.

God skilting, og gjerne store tavler med kart som viser hva som er i området

Bildet er tatt ved Fallan hyttegrend av innehaver John Kvandal


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]