Befaring i Laksfors massetak


Tradisjonen tro arrangerte Sentrum Næringshage, avd. Trofors og Grane Næringsutvikling as en aktivitet med fokus på næring torsdag den 13.06.19 under Granedagene. Vanligvis har vi hatt korte næringsseminar med ulike tema. I år gjennomførte vi en ekskursjon til Laksfors massetak med buss. Ti personer deltok på aktiviteten. 

Ved kontorriggen ble vi møtt av Tor Jakob Sandvik, maskinsjef hos Skanska

Tor Jacob Sandvik fra Skanska guidet oss på anlegget

Driftsleder Arve Johansen og prosjektleder Ragnar Mikal Sætern, ansatte hos Svevia, ble også med oss i bussen rundt i massetaket. Vi fikk derfor god informasjon om aktiviteten på området.

Svevia leier grunnen av Jan og Inger Laksfors og har driftsavtale i 15 år fremover i første omgang. Driftskonsesjon ble utstedt av Direktoratet for Mineralforvaltning 05.10.2016. Produksjonen kom i gang i 2018.

Beregnet kapasitet på leveranse er 8 millioner m3, og det skal holde til 30 års drift.

Skanska produserer asfalt på området og leverer til alle veiprosjekter på Helgeland i dag. Det kjøres 12 timers drift pr døgn.

Skanska har 5 ansatte i bruddet samt en prosjektleder. I tillegg har de 7 ansatte i asfaltleggingen. Svevia har 8 ansatte i bruddet.

Stein fra Laksfors massetak har en særdeles god kvalitet både i forhold til LA (Los Angeles-verdi) og kulemølle-verdi og ligger sentralt plassert i forhold til nye veganlegg på indre/søndre Helgeland. Stein fra Laksfors massetak tilfredsstiller alle krav som Statens vegvesen stiller i forhold til masser i bærelag, forsterkningslag og asfalttilslag som benyttes på Helgeland for ulike  ÅDT(Årsdøgntrafikk).

Skanska har etablert et eget laboratorium på området for å sikre kvaliteten på massene fortløpende. Bruddet har masser som er CE-sertifiserte og godkjente og kontrolleres årlig av det statlige kontrollmyndighet.

Masser som ikke har god nok kvalitet for å inngå i asfaltproduksjonen blir brukt som strøsand og lagres i en stor lagerhall på området.

I dag tas ut 1100 tonn pr dag til asfaltproduksjonen, som foregår med et mobilt asfaltverk på området. Skanska planlegger for legging av 160.000 tonn asfalt i sommer, og har en kapasitet på 2-2,5 km kjørefelt pr dag. Det legges totalt fire lag med asfalt på nyveiene på Helgeland.

innsyn i massetaket på Laksfors

Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]